Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

TALIJANSKI DRŽAVLJANI KOJI SE VRAĆAJU IZ INOZEMSTVA I STRANI DRŽAVLJANI U ITALIJI

Data:

17/07/2020


TALIJANSKI DRŽAVLJANI KOJI SE VRAĆAJU IZ INOZEMSTVA I STRANI DRŽAVLJANI U ITALIJI

TALIJANSKI DRŽAVLJANI KOJI SE VRAĆAJU IZ INOZEMSTVA I STRANI DRŽAVLJANI U ITALIJI

IZJAVA U SLUČAJU ULASKA U ITALIJU IZ INOZEMSTVA: OBRAZAC

1. Postoje li države iz kojih je zabranjen ulazak u Italiju?

Da. Do 31. srpnja zabranjen je ulazak u Italiju osobama koje su u prethodnih 14 dana boravile ili prolazile kroz neku od sljedećih
zemalja: Armenija, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosna i Hercegovina, Čile, Kosovo, Kuvajt, Sjeverna Makedonija , Moldavija, Crna Gora, Oman, Panama, Peru, Dominikanska Republika, Srbija (Za Kosovo, Crnu Goru i Srbiju zabrana se primjenjuje od 16. srpnja, a za sve ostale navedene zemlje zabrana se primjenjue od 9. Srpnja).

Od ove zabrane izuzeti su:

a) talijanski državljani, državljani članica EU, potpisnica Schengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva, Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino i Vatikana te bliski članovi njihovih obitelji (djeca i roditelji koji su članovi zajedničkog kućanstva, supružnici, životni partneri, stalni partneri), pod uvjetom da je njihovo prebivalište u Italiji prijavljeno prije 9. srpnja 2020. godine;

b) dužnosnici Europske unije, međunarodnih organizacija, osoblje diplomatskih misija i konzulata, vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

c) samo za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sjevernu Makednoji, Crnu Goru, Srbiju: osoblje u cestovnom prijevozu, isključivo zbog poslovnih motiva, samo u tranzitu (najviše 36 sati) ili kratki boravak u Italiji (najviše 120 sati)

2. Koja su pravila važeća za putovanja u i iz inozemstva?

Od 9. srpnja svi koji uđu u Italiju iz bilo koje inozemne lokacije dužni su pokazati prijevozniku ili policiji u slučaju provjere izjavu ispunjenu prema obrascu koji je moguće preuzeti s ove web stranice (POVEZNICA)

Ovo su najvažnije promjene na snazi ​​od 1. srpnja:

- I dalje su bez ograničenja dopuštena putovanje iz i u države članice Europske unije (osim Italije, države članice EU su: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Poljska, Portugal, Češka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Mađarska), države potpisnice Schengenskog sporazuma (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska), Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika Britanija i Sjeverna Irska), Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino i Vatikan. Oni koji ulaze iz ovih zemalja više ne moraju opravdavati razloge
putovanja i na njih se ne odnosi mjera obavezne samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u Italiju (izuzev ukoliko nisu boravili u nekoj drugoj zemlji 14 dana prije ulaska u Italiju);

- od 1. srpnja također su dopuštena kretanja u Italiji bez ograničenja svih osoba koje imaju prebivalište u slijedećim zemljama (osim ako ne dolaze iz zemalja iz kojih je privremeno zabranjen ulazak u Italiju): Alžir, Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko , Novi Zeland, Ruanda, Republika Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj. U ovim slučajevima više nije potrebno opravdavati razloge putovanja;

- Mogu slobodno ulaziti na talijanski teritorij, bez potrebe opravdavanja razloga putovanja, državljani članica EU, potpisnica Schengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, stranci s prebivalištem u jednoj od navedenih država i članovi njihovih obitelji (supružnici, životni partneri, uzdržavana djeca mlađa od 21 godine, uzdržavani roditelji). Za one koji su boravili ili prolazili kroz Armeniju, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosnu i Hercegovinu, Čile, Kosovo, Kuvajt, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Oman, Panamu, Peru, Dominikansku Republiku, Srbiju primjenjuju se posebna ograničenja (vidi gore);

- osim u gore navedenim slučajevima, moguće je putovati i zbog drugih motiva kao što je posao, zdravlje, nužna potreba, povratak u mjesto stalnog boravka a također i zbog školovanja. Putovanja koja nisu motivirana gore navedenim razlozima i dalje su zabranjena;

Za sve ulaske u Italiju izuzev ulazaka iz država članica Europske unije, potpisnica Schengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino i Vatikana, ostaje obaveza samoizolacije, s nekim iznimkama (vidi pitanja 3 i 4).

Prije polaska na putovanje u inozemstvo, preporučuje se provjeriti koja su pravila važeća u odredišnoj zemlji i u svim tranzitnim zemljama.

3. Ušao/ušla sam u Italiju iz inozemstva, moram li biti 14 dana u samoizolaciji?

Ovisi o zemlji iz koje se dolazi i trenutku ulaska u Italiju. Oni koji od 3. lipnja uđu ili se vraćaju iz države Europske unije ili države članica Schengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva (Velike Britanije i Sjeverne Irske), Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino i Vatikana nemaju obavezu samoizolacije, pod uvjetom da nisu boravili u nekoj drugoj državi 14 dana prije ulaska u Italiju. Obaveza samoizolacija tijekom 14 dana ostaje važeća za sve koji su ušli u Italiju iz:

- iz država koja nisu sljedeće: države Europske unije, zemlje potpisnice Schengenskog sporazuma, Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanije i Sjeverne Irske, Andora, Monako, Republika San Marino i Vatikan;

- iz bilo koje strane države (osim San Marina i Vatikana), ukoliko ste boravili 14 dana prije ulaska u Italiju u nekoj drugoj državi koji nije: država Europske unije, država potpisnica Schengenskog sporazuma, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Andora, Monako, Republika San Marino i Vatikan.

Međutim, postoje iznimke od ovih pravila (vidi pitanje 4).

4. U kojim slučajevima postoje iznimke vezane za obavezu samoizolacije za osobe koje dolaze iz inozemstva?

Obaveza samoizolacije ne primjenjuje se za slijedeće kategorije:

- prijevozničko osoblje;

- osobe koje ulaze zbog dokazanih poslovnih razloga, ako su državljani ili imaju prebivalište u nekoj od sljedećih zemalja: Italija, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg , Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Češka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Mađarska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino, Vatikan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske);

- zdravstveno osoblje koje ulazi u Italiju radi profesionalnih razloga;

- prekogranični radnici zbog odlaska na posao i povratka kući;

- osoblje iz tvrtki sa glavnim ili sporednim sjedištem u Italiji koji se vraća u Italiju nakon poslovnog putovanja u inozemstvo koje nije trajalo više od 120 sati (5 dana);

- kretanja prema i iz Republike San Marino i Vatikana;

- dužnosnici Europske unije, međunarodnih organizacija, osoblje diplomatskih misija i konzulata, vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija;

- učenici i studenti koji pohađaju studij u državi koja nije država u kojoj žive i vraćaju se kući najmanje jednom tjedno;

- kratak boravak u Italiji (do 120 ukupnih sati) zbog posla, zdravlja ili apsolutno nužnih razloga;

- aerodromski tranzit;

- tranzit koji traje najviše 36 sati do zemlje prebivališta (na primjer, ulazak u Italiju trajektom iz Grčke, a potom autom do kuće u Njemačkoj).

Od 3. lipnja, osim gore navedenih slučajeva, obveza samoizolacije više se ne odnosi na osobe koje ulaze u Italiju ili se vraćaju iz sljedećih zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Latvija,
Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Češka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Mađarska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Andora, Monako, Republika San Marino, država Vatikan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Ukoliko su tijekom 14 dana prije ulaska u Italiju te osobe boravile nekoj drugoj državi izuzev gore
navedenih i bez obzira na duljinu tog boravka, ostaje obaveza samoizolacije. Na primjer, osoba koja uđe u Italiju iz Francuske 1. srpnja bit će podvrgnuta samoizolaciji ako je 20. lipnja ušla u Francusku iz Sjedinjenih Država, ali neće biti
podvrgnuta samoizolaciji ako se prelazak iz Sjedinjenih Država u Francusku dogodio prije 10. lipnja ili ako je između 15. i 30. lipnja boravila u Njemačkoj.

U svakom slučaju, osobe koje su boravili ili prošle kroz neku od sljedećih država tijekom 14 dana prije ulaska u Italiju, moraju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana: Armenija, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosna i Hercegovina, Čile, Kosovo, Kuvajt, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Oman, Panama, Peru, Dominikanska Republika, Srbija. Međutim, ulazak u Italiju za osobe iz ove kategorije je ograničen (vidi pitanje br. 1)

5. Jesu li dopuštena turistička putovanja iz i u inozemstvo?

Od 3. lipnja talijanski propisi omogućuju slobodno kretanje (dakle i turistička putovanja) u i iz Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Hrvatske, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugala, Češke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske i Mađarske, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske, Andore, Kneževina Monako, Republike San Marino, Vatikana, Velike Britanije i Sjeverne Irske. Turistička putovanja u i iz drugih zemalja nisu dopuštena (vidi pitanje 1 i 2).

Prije odlaska na turističko putovanje u inozemstvo, talijanskim državljanima i strancima koji borave u Italiji savjetuje se da provjere koja su pravila važeća u odredišnoj zemlji i u svim tranzitnim zemlji.

Također je od 1. srpnja dopušten ulazak u Italiju:

- državljana članica EU, država potpisnica Schengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana;

- stranaca koji borave u državama članicama EU, državama potpisnicama Schengenskog sporazuma, Ujedinjenom Kraljevstvu, Andori, Monaku, San Marinu ili Vatikanu;

- članova obitelji državljana spomenutih zemalja ili stranaca sa prebivalištem u njima (članovi obitelji su: supružnici, životni partneri, uzdržavana djeca mlađa od 21 godine, uzdržavani roditelji);

- stranaca s prebivalištem u Alžiru, Australiji, Kanadi, Gruziji, Japanu, Maroku, Novom Zelandu, Ruandi, Republici Koreji, Tajlandu, Tunisu, Urugvaju.

Međutim, ulasci iz država koje nisu članice EU, potpisnice Schengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, još uvijek uključuju obvezu samoizolacije u trajanju od 14 dana. Za one koji su boravili ili prošli kroz Armeniju, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosnu i Hercegovinu, Čile, Kosovo, Kuvajt, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Oman, Panamu, Peru, Dominikansku Republiku, Srbiju primjenjuju se posebna ograničenja (vidi br. 1)

6. Kad započinje period samoizolacije nakon ulaska u Italiju, u slučajevima u kojima je još uvijek obavezan?

U pravilu, odmah nakon ulaska u Italiju. Dopušteno je u najkraćem mogućem vremenu doći do mjesta odabranog kao mjesto samoizolacije. Na ovoj ruti nije dopušteno korištenje javnog prijevoza osim onog kojim se ulazi u Italiju. (Na primjer, po dolasku na Fiumicino zrakoplovom, ne možete koristiti vlak kako biste došli do središta Rima ili do bilo kojeg drugog odredišta). Dozvoljen je zrakoplovni tranzit: oni koji zrakoplovom uđu u Italiju mogu bez napuštanja zračne luke drugim zrakoplovom putovati do bilo kojeg nacionalnog ili međunarodnog odredišta. Dopušteno je iznajmljivanje automobila i upotreba taksija ili iznajmljivanje vozača. Uz to, oni koji uđu u Italiju ili se iz inozemstva vraćaju zbog posla, zdravstvenih ili nekih drugih nužnih razloga mogu odgoditi početak samoizolacije do 120 sati. Odgoda mora biti motivirana razlozima koji su opravdavali ulazak u Italiju. Za slučajeve izuzeća od obveze samoizolacije vidi br.4.

7. Imam prebivalište u inozemstvu, kako bih stigao do zemlje u kojoj živim moram proći preko talijanskog teritorija. Kako bih se trebao ponašati?

Tranzit kroz Italiju iz jedne u drugu stranu državu s ciljem najbržeg mogućeg i bez zaustavljanja stizanja do vlastitog doma je dopušten. Na primjer:

- Dopušten je zrakoplovni tranzit (na primjer, putovanje od Caracasa do Frankfurta sa zaustavljanjem u Fiumicinu), pod uvjetom da ne napustite područje zračne luke;

- Dopušteno je iskrcavanje radi povratka u vlastitu zemlju putnicima čije krstarenju završava u Italiji (s tim da troškove snosi organizator putovanja);

- Dopušteno je ukrcati vaše privatno vozilo na trajekt (na primjer iz Tunisa ili Grčke do Italije) i nastaviti prema svom domu istim privatnim vozilom (na primjer u Nizozemsku ili Njemačku). U ovom slučaju boravak u Italiji ne smije biti duži od 36 sati.

Kada se ukrcavate na zrakoplov / brod koji ide za Italiju, potrebno je ispuniti ovu izjavu (obrazac na poveznici), jasno naznačujući da je cilj tranzita doći do vašeg doma koji se nalazi u nekoj drugoj državi koja nije Italija. U slučaju pojave simptoma bolesti Covid-19, potrebno je odmah obavijestiti nadležno zdravstveno tijelo i pričekati upute. Također je važno da, prije polaska na putovanje, budete informirani o ograničenjima putovanja koja su uvedena ne samo iz Italije, već i iz drugih zemalja polaska, tranzita i odredišta. Za vrijeme tranzita kroz Italiju, također se preporučuje biti u kontaktu s diplomatskim predstavništvom svoje zemlje nadležnim za Italiju. Od 3. lipnja osobe koje ulaze u Italiju ili se vraćaju iz sljedećih zemalja mogu slobodno tranzitirati: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta , Nizozemska, Poljska, Portugal, Češka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Mađarska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Andora, Monako, Republika San Marino, Vatikan, Velika Britanija i Sjeverna Irska. Ako je osoba tijekom 14 dana prije ulaska u Italiju boravila u zemljama koje nisu gore navedene, tranzit ostaje reguliran prema gore navedenim pravilima.

8. Vraćam se letom iz inozemstva. Mogu li nekim drugim letom stići do krajnjeg domaćeg ili inozemnog odredišta?

Da, zrakoplovni tranzit je dopušten. Međutim, nije dopušteno napustiti prostor zračne luke ako dolazite iz države koja nije jedna od slijedećih : Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Češka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Mađarska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino, Vatikan, Velika Britanija i Sjeverna Irska. Ne mogu napustiti prostor zračne luke niti osobe koje dolaze iz jedne od navedenih zemalja, ali su boravile u nekoj drugoj zemlji u prethodnih 14 dana.

Za one koji su boravili ili prošli kroz Armeniju, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosnu i Hercegovinu, Čile, Kosovo, Kuvajt, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Oman, Panamu, Peru, Dominikansku Republiku, Srbiju primjenjuju se posebna ograničenja (vidi br. 1).

9. Strani sam državljanin ili Talijan koji živi u inozemstvu a trenutačno se nalazim u Italiji. Mogu li se vratiti u državu u kojoj živim?

Da, dopušten je povratak u mjesto stalnog boravka. Prije polaska preporučuje se provjeriti važeće mjere za suzbijanje širenja virusa u odredišnoj zemlji. Stranim državljanima se također preporučuje da se obrate veleposlanstvu svoje zemlje u Italiji.

Za one koji su boravili ili prošli kroz Armeniju, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosnu i Hercegovinu, Čile, Kosovo, Kuvajt, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Oman, Panamu, Peru, Dominikansku Republiku, Srbiju primjenjuju se posebna ograničenja (vidi br. 1).

10. Vraćam se iz inozemstva. Mogu li zamoliti nekoga da me dočeka i dođe automobilom u zračnu luku, na željeznički kolodvor ili u luku?

Da, ali samo jedna osoba, član zajedničkog kućanstva, po mogućnosti opremljena zaštitnom opremom. Međutim, prije polaska potrebno je provjeriti ograničenja predviđena za područje odredišnog područja. Osim u slučajevima izuzeća (vidi br. 4), ostaje važeća obveza žurnog javljanja nadležnom Odjelu za prevenciju u Italiji zbog zdravstvenog nadzora i samoizolacije, kao i obveza hitnog obavještavanja nadležnih zdravstvenih ustanova o pojavi simptoma bolesti uzrokovane virusom COVID-19.


771