Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Cooperazione economica

 

Cooperazione economica

GOSPODARSKA SURADNJA

Italija je za Hrvatsku prvo ciljno tržište, a drugi najveći uvoznik poslije Njemačke.
Iz Italije se uvozi roba široke potrošnje te naročito trajna roba. Talijanski su proizvodi jako dobro poznati i cijenjeni na hrvatskom tržištu.
Što se tiče investicija u Hrvatskoj, Italija se nalazi na šestom mjestu.
Međutim, treba naglasiti da se položaj Italije može opravdano smatrati boljim od onoga kojeg prikazuju službeni podaci s obzirom da se mnoga ulaganja talijanskih tvrtki u Hrvatskoj ostvaruju preko zemalja u razvoju.
Općenito je dosada najatraktivniji sektor za talijanske investitore bilo financijsko posredovanje (bankarstvo i osiguranje). Najvažnija produktivna talijanska ulaganja u Hrvatskoj bila su ulaganja u energetiku, proizvodnju prirodnog plina, tekstilni sektor, drvnu industriju, strojarstvo i elektronički sektor.
Odlične je bilateralne gospodarske odnose tijekom godina promicalo i sklapanje niza bilateralnih sporazuma između Italije i Hrvatske, među kojima su još na snazi Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza s Dodatnim protokolom (1999.), Memorandum o bilateralnoj suradnji (2009.) i Memorandum o razumijevanju u poljoprivredi i ruralnom razvoju (2010.).VIŠE INFORMACIJA:

•       Podaci o hrvatskom gospodarstvu i trgovini:

        Infomercatiesteri

Na portalu Infomercatiesteri moguće je pronaći informacije za bolje upoznavanje hrvatskoga tržišta i za optimizaciju donošenenja odluke o internacionalizaciji. Gospodarski ured Veleposlanstva Italije u Zagrebu i zagrebački ured Agencije ICE (Talijanski institut za vanjsku trgovinu) neprestano obnavljaju i nadopunjuju portal.

•       Natjecaji i veliki projekti ExTender

•       Hrvatska : gospodarsko stanje

Podaci obrađeni od strane zagrebačkog ureda Agencije ICE (Talijanski institut za vanjsku trgovinu) o tijeku glavnih gospodarskih pokazatelja za hrvatsku.

Gospodarsko stanje 2013. i prvo polugodište 2014.

•      Newsletter Agencije ICE

Mjesečni info zagrebačkog ureda Agencije ICE o aktivnostima i promotivnim inicijativama, projektima, ulaganjima i financiranju; natječajima pred istekom i najavama velikih projekata; statistici.

•      Udruga Talijanskih poduzetnika u hrvatskoj (AIIC) 

Nastala iz nasljedstva Savjetodavnog odbora talijanskog poduzetništva u hrvatskoj (CIIC), koji je djelovao od 2004. do 2014. godine pod vodstvom Veleposlanstva Italije, Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj (AIIC) na izravan i neovisan način, prema modelu talijanske gospodarske komore u inozemstvu, predstavlja interese talijanskih poduzeća i poduzeća koja imaju trgovinske odnose s Italijom pred hrvatskim javnim i privatnim institucijama.


31